Формирование ценностного отношения школьников к математическим знаниям в процессе обучения

Main Article Content

Анатолий Петрович Сманцер

Аннотация

Представлены результаты анализа формирования у школьников ценностного отношения к математическим знаниям. Подчеркивается, что ценности-цели выступают доминирующей составляющей математической деятельности старшеклассников и определяются конкретными мотивами и интересами школьников, принятие содержание математических знаний как ценности обусловливается их структурирование, перекомпоновкой; отмечается роль математических задач в овладении школьниками математическими знаниями.

Article Details

Как цитировать
Сманцер, А. П. (2019). Формирование ценностного отношения школьников к математическим знаниям в процессе обучения. Электронные библиотеки, 22(5), 440-447. https://doi.org/10.26907/1562-5419-2019-22-5-440-447
Биография автора

Анатолий Петрович Сманцер

Доктор педагогических наук, профессор, Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Библиографические ссылки

1.Aksyuchic S.A. Ispol'zovanie proektnyh zadach v nachal'noj shkole // Pachat. shkola. 2012, No 5, S. 57–61.
2.Gnedenko B.V. Matematika i matematicheskoe obrazovanie v sovremen-nom mire. M.: Prosveshchenie, 1985, 193 s.
3.Kovalenok V.V. Rodina kryl'ya dala: Dokument, povest'. Minsk: Yunactva, 1989, 239 s.
4.Koncepciya razvitiya matematicheskogo obrazovaniya v Rossijskoj Federacii. 2013. URL: https://rg.ru/2013/12/27/matematika-site-dok.html.
5.Lipatnikova I.G. Sovremennye podhody k soderzhaniyu matematiche-skogo obrazovaniya v kontekste dialoga kul'tur // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. 2015, No 7, S. 151–158.
6.Matematicheskij analiz. V 2 ch. CHast' 1. V 2 kn. Kniga 1: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata / V.A. Il'in, V.A. Sadovnichij, Bl.X. Sendov. M.: Izdatel'stvo Yurajt, 2016, 331 s.
7.Mozhno li uchit'sya po shkol'nym uchebnikam? URL: https://www.kp.by/ daily/26210/3095513/.
8.O koncepcii modernizacii rossijskogo obrazovaniya na period do 2010 goda. Prikaz ot 11.02.2002 No 393 // Pravitel'stvo RF. URL: http://elementy.ru/Library9/ pr393.htm/.
9.Osnickij A.K. Samoregulyaciya deyatel'nosti shkol'nikov i formirova-nie aktivnoj lichnosti. M., 1986, 80 s.
10.Petkevich N.V. Obuchenie v dejstvii i dvizhenii // Pachatkovaya shkola, No 5, S. 43–44.
11.Repetitory v uzhase ot belorusskih shkol'nyh uchebnikov. URL: https://news. tut.by/ society/230625.html.
12.Yakunin V.A. Pedagogicheskaya psihologiya: Ucheb. Posobie. SPb.: Izd-vo, 2000, 349 s.